• Những startup tạo nên thành công của VSV Foundation

    Đam mê của chúng tôi là được nhìn thấy những Startup thành công.

    Đó là lý do tại sao chúng tôi đã đầu tư và ươm mầm cho hơn các startup tiến xa như vậy

    CÁC STARTUP TRONG BOOTCAMP NĂM 2019

    All Posts
    ×